Política de privacitat i protecció de dades | FC Martinenc
skip to Main Content

FUTBOL CLUB MARTINENC actua com a responsable del tractament de les activitats i serveis que realitza a l’entitat, d’acord amb el que estableix el RGPD 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

Qualsevol dada de caràcter personal que ens faciliti l’usuari com a conseqüència de l’accés a determinats serveis d’aquest lloc web serà incorporada en el Registre d’activitats de tractament, propietat de FUTBOL CLUB MARTINENC (FC MARTINENC d’ara en endavant), amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, gestionar les activitats i serveis contractats i enviar-li informació sobre aquestes i altres activitats que l’entitat organitza.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades a través dels diferents formularis situats en la web. Aquesta política podrà ésser actualitzada en qualsevol moment. En cas que realitzem canvis que considerem importants, l’informarem a través d’un avís en els serveis pertinents.

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable del tractament
 • Identitat:   FUTBOL CLUB MARTINENC
 • CIF: G08936486
 • Domicili: C. Telègraf n. 31-45, 08041 Barcelona
 • Telèfon:  934 364 746
 • Correu electrònic: fcmartinenc@fcmartinenc.cat

 

Finalitats del tractament de les seves dades personals

FC MARTINENC tracta les dades personals facilitades voluntàriament per les persones interessades a través dels formularis habilitats amb les següents finalitats:

 • Atendre les sol·licituds o peticions realitzades per l’usuari relacionades amb les diferents activitats i serveis que organitza l’entitat.
 • Gestionar la inscripció de l’usuari a les activitats i serveis organitzats i/o a l’assistència a un esdeveniment.
 • Prestar els serveis contractats.
 • Enviar informació a l’usuari registrat al web sobre les activitats i serveis contractats, així com altres activitats que puguin ésser del seu interès.
 • Enviar comunicacions informatives comercials i/o promocionals relacionades amb els esdeveniments, activitats i serveis de l’entitat.
 • Enquestes d’opinió o satisfacció de les nostres activitats.
 • Estudi i anàlisi de la informació proporcionada pels usuaris per valorar noves tendències i serveis.
 • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis

 

Conservació de les seves dades

Les dades personals proporcionades seran conservades mentre duri la relació contractual i/o comercial amb nosaltres o mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, tret que se’ns comuniqui el contrari, així com per complir amb les obligacions legals.

 

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat en completar qualsevol dels formularis o en la relació contractual que ens uneix.

L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, tret que existeixi alguna obligació legal o en el cas que ho hagués acceptat explícitament.

No es realitzen transferències internacionals.

 

Actualització de les dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en elles. En cas contrari no responem de la veracitat d’aquestes.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

 

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

 

Drets dels interessats

La persona titular de les dades tractades pel FC MARTINENC té dret en tot moment a accedir a les seves dades, rectificar-les, oposar-se al seu tractament o suprimir-les si creu que ja no són necessàries per als fins per a les quals van ser recollides. A més, si ho desitja, també podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades i la limitació del seu tractament, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici de la defensa de reclamacions. I en qualsevol moment podran revocar el consentiment atorgat.

Així mateix, si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Pot exercir aquests drets adreçant-se per escrit a FUTBOL CLUB MARTINENC, carrer Telègraf n. 31-45, 08041 de Barcelona, referència protecció de dades, indicant el dret que vol exercir, o per correu electrònic a fcmartinenc@fcmartinenc.cat indicant en l’assumpte “protecció de dades”. Cal acreditar la identitat del sol·licitant mitjançant una còpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid en dret.

 

Back To Top