Resolució de les subvencions de l'Ajuntament a les famílies | FC Martinenc
skip to Main Content

Aquest mateix dilluns, 23 de novembre, l’Ajuntament de Barcelona ha notificat el Futbol Club Martinenc, en format de resolució provisional, els noms i els imports d’aquells i aquelles esportistes del Club amb dret a beques.

Durant els propers dies des del Club adaptarem les quotes de la temporada amb la deducció dels imports de la subvenció a les famílies a les quals se’ls han concedit des del consistori barceloní. Aquests ajustos es faran extensives a aquells i aquelles jugadors i jugadores del Club, o nens i nenes abonats del CEM Guinardó que hi practiquen alguna activitat esportiva, així com a les escoles on el Futbol Club Martinenc ofereix serveis esportius.

Com que el volum de dades i modificacions a les quotes és elevat, el Club garanteix que s’aniran ajustant en el transcurs dels propers dies. Amb tot, l’ajustament serà complet i efectiu, com ha estat cada any.

Paral·lelament, si alguna família no està conforme amb la resolució o bé amb l’import atorgat per part de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha obre un període de reclamacions, que s’han de tramitar a través del següent enllaç:

https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_302069

Com que el primer tram de la nova fase de desescalada aprovada per la Generalitat de Catalunya s’inicia aquest mateix dilluns, 23 de novembre, amb l’autorització expressa del retorn de les activitats extraescolars en grups estables, i tenint en compte que l’aturada no ha superat els 30 dies, l’Ajuntament recorda que la subvenció a percebre correspondrà al total de la quantitat atorgada. Només podria variar en cas que la situació derivada de la pandèmia obligués a forçar una nova aturada de les activitats extraescolars.

#SomMartinenc


Back To Top