Protocol del FC Martinenc de prevenció davant la Covid-19 | FC Martinenc
skip to Main Content

El Futbol Club Martinenc, pendent en tot moment de les mesures dictades per les autoritats sanitàries davant l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, així com de les recomanacions transmeses per les institucions, amb el comunicat de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya del 29 d’agost com a principal document de referència inicial, ha establert un protocol davant el retorn a l’activitat esportiva a les instal·lacions del Club.

Amb el retorn als entrenaments, de manera progressiva i esglaonada, i l’inici de les competicions durant aquest setembre i octubre, calien un seguit de documents de referència per regular accessos, pràctiques esportives i moviments en les instal·lacions garantint, per sobre de tot, la seguretat dels i les nostres esportistes, les mesures de prevenció davant la pandèmia i la gestió el màxim de propera a la normalitat del dia a dia del Club en el nou curs esportiu 2020/2021.

Així, des del Futbol Club Martinenc s’han definit, amb data 23 de setembre, tres documents base per tenir clar el funcionament del dia a dia a les nostres instal·lacions. Es tracta d’una declaració responsable per als/les esportistes del Club (a complimentar per part dels pares/mares/tutors en el cas dels/les esportistes de la base menors d’edat); un protocol de les seccions esportives, en què s’expliquen totes les mesures adoptades, realitzat amb data 25 d’agost de 2020; i un protocol sobre el consum de menjars, begudes i tabac a les instal·lacions, escrit amb data 23 de setembre. Des del Club revisarem contínuament els possibles canvis i, si es considera oportú, s’actualitzarien les mesures pertinents.

A continuació, adjuntem els tres documents per a la vostra disponibilitat, en format pdf:

Els/les coordinadors/es de seccions i de categories, així com el personal del Club, han estat degudament informats de totes aquestes actuacions i, per tant, poden ajudar els i les esportistes, així com les seves famílies, davant els dubtes que puguin sorgir arran de l’aplicació d’aquestes mesures.

El Futbol Club Martinenc desitja, ara més que mai, un bon dia a dia per als seus i les seves esportistes, en el marc necessari de seguretat, higiene i responsabilitat per poder seguir gaudint de l’activitat esportiva.

#SomMartinenc

 


Back To Top