Informació Judo | FC Martinenc
skip to Main Content

Objectius

  • Desenvolupar el nen tant a nivell físic, com cognitiu i social.
  • Fomentar la companyonia I el respecte cap els companys i els adversaris.
  • Iniciar-se en la disciplina i conèixer els fonaments bàsics del judo.
  • Treballar diferents gestos específics del judo adaptats a cada nivell d’edat.
  • Participar en activitats extraordinàries per compartir experiència i aprendre de forma conjunta.

Filosofia de la secció

La secció de judo del FC Martinenc va néixer l’any 2005, en l’actualitat el club compta amb quatre grups que comprenen des dels 3 anys fins els 17. A més dels entrenaments, els nostres judokes també participen en activitats extraordinàries els caps de setmana, així com en competicions i entrenaments especials que es plantegen per a cada trimestre.

Back To Top