Informació | FC Martinenc
skip to Main Content

Orígens

El setembre de 2017 vam detectar la necessitat de crear un projecte des del Club que facilites l’accés a l’esport a persones que formessin part de diferents col·lectius amb certes dificultats d’accés a activitats físicoesportives. A partir d’aquí es va generar un grup de treball per tal de crear el projecte, anomenat ja Altres Capacitats, que fes possible la integració de les persones que volguessin participar en aquesta nova línia de treball.

Els dos col·lectius amb els quals s’està treballant actualment és amb persones amb discapacitat intel·lectual i també amb persones amb malalties mentals. La missió del club, ser un referent esportiu tant des del punt de vista social com des de l’esportiu. Aquests últims cinc anys la tasca social i d’obrir-se al barri s’ha potenciat especialment.

Metodologia

Triar el joc i l’esport com a mitjà per educar en valors neix de la ferma convicció que una persona no aprèn valors perquè li expliquin, sinó vivint-los i respirant-los en els contextos reals de criança. Eduquem en valors creant aquests ambients de manera transversal i complerta en tots els espais d’aprenentatge i convivència. Per tal que això sigui possible cal que hi hagi un projecte formatiu que aixoplugui aquestes idees i pràctiques, donant-los sentit. La visió lúdico-recreativa és molt adient per al nostre projecte.

Un altre aspecte a tenir en consideració és que gràcies a que hi ha dos educadors als entrenaments podem dinamitzar l’activitat des de dins, agafant un rol de participant actiu. Alhora també es faran les propostes d’activitats per part dels educadors. S’ha de tenir present que un altre aspecte clau a l’hora de conduir el grup és el vincle, la relació de l’alumne amb el referent, conèixer les persones amb qui treballem és clau per què el clima sigui l’idoni per aprendre i gaudir de l’activitat.

És important treballar el sentiment de pertinença tot cuidant les dinàmiques que es donen al grup. I dins del Club, és important que les persones que participin en el projecte se sentin part del Futbol Club Martinenc, ja que són un més d’aquesta gran família.

Els equips estaran formats com a màxim per 12 jugadors, els entrenaments estaran dirigits per dos educadors (una noia i un noi). Per tant, la ratio serà d’un monitor per cada sis jugadors. Els dos educadors tenen formació específica esportiva, són Tècnics Superiors d’activitats físicoesportives. També tenen formació educativa, ja que els dos són pedagogs.

Partit de bàsquet de la secció d’Altres Capacitats | FCM

Objectius de la secció

A partir de l’exposat anteriorment, els objectius de la secció són:

  • Fomentar la pràctica esportiva i proporcionar un servei a tothom sense perdre de vista la tasca social
  • Transmetre a través de l’esport diversos valors: el respecte, la igualtat, la convivència, la tolerància, l’amistat, l’esforç, la integració, el compromís i el civisme
  • Afavorir al desenvolupament integral de les persones tot treballant la relació interpersonal i el desenvolupament intrapersonal
  • Crear diferents equips amb persones amb discapacitat intel•lectual i equips amb persones amb malaltia mental.

L’equip de futbol sala disputa la lliga SRC | FCM

Equips

Actualment comptem amb quatre equips, sorgits de l’estreta col·laboració del Martinenc, i de la secció Altres Capacitats en concret, amb diversos centres i institucions com AREP, JOIA Club Social, SRC Pi i Molist, el centre GURU o l’Hospital de Sant Pau:

  1. Hi ha un equip de bàsquet que fa els entrenaments els divendres, d’11h a 12h.
  2. Un primer equip de futbol sala realitza l’activitat els dimecres de 10.30h a 11.30h.
  3. Un segon equip de futbol sala realitza l’activitat els dimecres de 11.30h a 12.30h.
  4. I comptem amb un tercer equip de futbol sala de recent creació, fruit de la col·laboració amb l’Hospital de Sant Pau.

 

Som Altres Capacitats!
#SomMartinenc

Back To Top