Avís Legal | FC Martinenc
skip to Main Content

AVÍS LEGAL

El lloc web www.fcmartinenc.cat és propietat del FUTBOL CLUB MARTINENC (FCM d’ara en endavant), amb CIF G08936486, amb domicili social al carrer Telègraf n. 31-45, de Barcelona, inscrit al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el número 712.

CONDICIONS D’ÚS
El present avís legal té com a objecte regular l’accés per part de l’usuari del lloc web www.fcmartinenc.cat, als continguts i serveis proporcionats per FCM.

Contingut i ús
La utilització del lloc web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions d’ús incloses en aquest avís legal, en el moment en què l’usuari n’accedeixi.

FCM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, i sense prèvia notificació, la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, condicions i serveis que s’ofereixin.

FCM pot oferir a través del web serveis o productes específics que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions. La utilització d’aquests serveis o productes implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web i s’obliga a no utilitzar la informació continguda per incórrer en activitats que puguin ésser considerades il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal, i, en general, a fer ús conforme a les presents condicions generals.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del web www.fcmartinenc.cat i, en especial, textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips i marques, són propietat del FCM o dels proveïdors dels continguts, tenint, en aquest darrer cas, una llicència o cessió per part d’aquests, i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat intel·lectual i industrial.

La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva del FCM i està protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

En conseqüència, queda prohibida tota reproducció, còpia, alteració, modificació, adaptació o traducció per part de tercers i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, total o parcial dels continguts d’aquest web sense autorització expressa i per escrit del seu titular.

Publicitat
El lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables de què el material facilitat per a la seva inclusió compleixi amb les lleis que en cada cas puguin ésser d’aplicació.

FCM no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o els patrocinadors.

Política de privacitat. Protecció de Dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) l’informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti voluntàriament en aquest lloc web quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de FCM, amb la finalitat únicament d’informar i atendre les seves demandes o bé portar a terme la gestió sol·licitada.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i correctes i es compromet a comunicar qualsevol modificació.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a: FC MARTINENC carrer Telègraf n. 31-45, 08041 de Barcelona, o enviant un correu electrònic a fcmartinenc@fcmartinenc.cat, amb el contingut concret del dret exercitat i amb la còpia del document nacional d’identitat o de qualsevol altra acreditació amb validesa legal.

La seva acceptació al present avís legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè FCM pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI). En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a FCM a l’adreça anteriorment indicada o al correu fcmartinenc@fcmartinenc.cat, manifestant la seva voluntat.

FCM es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Limitacions de responsabilitat

Per l’ús i funcionament de la web
El lloc web www.fcmartinenc.cat podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errades. FCM no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en aquest lloc web, ni es responsabilitza de les decisions preses per l’usuari a partir d’aquestes, ni dels danys i perjudicis produïts per l’usuari o a tercers.

FCM manifesta que aquest lloc web disposa de la tecnologia adequada per permetre el seu accés i ús. No obstant, FCM no pot garantir l’absència de virus, cucs i altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per tercers, per la qual cosa no es responsabilitza pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar als equips informàtics. Correspon en aquest cas a l’usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

Aquest lloc web no utilitza galetes (cookies) ni altres mitjans tècnics que permetin identificar els usuaris, ni conèixer dades relatives a la seva configuració.

Per la disponibilitat del servei
L’accés al portal requereix serveis i subministrament per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals s’escapa al control del FCM. Per consegüent, els serveis proveïts a través del portal poden ésser suspesos, cancel·lats o inaccessibles en qualsevol moment. FCM no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus, produïts a l’usuari, que portin a caigudes de la xarxa, suspensions, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació o amb caràcter previ.

Pels enllaços o links:
El lloc web www.fcmartinenc.cat inclou enllaços o links que poden conduir l’usuari a altres webs gestionades per tercers.

Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un enllaç a www.fcmartinenc.cat es comprometen a no realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error, o en general, que siguin contràries a les lleis.

Així mateix, es comprometen a no establir hipervincles amb altres llocs web amb contingut, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme i, en general, que puguin perjudicar el bon nom o la imatge del FCM.

La presència de links o enllaços només té una finalitat informativa, per la qual cosa FCM no es responsabilitza ni atorga cap garantia respecte la comercialitat, idoneïtat, qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions i/o productes i/o serveis que ofereixin a través d’aquest lloc web.

La inclusió de links o enllaços no implica en cap cas l’existència de relacions entre FCM i el titular del lloc web enllaçat, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de FCM dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable.

Legislació aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions d’ús i la resta de condicions legals es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyola i catalana.

Per a qualsevol litigi que se’n pugui derivar, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Back To Top